De echo van je familie, hoe klinkt die in jou door? Wat steunt je, wat niet meer? Wat wil jij achter je laten of heb je juist aan te kijken?

 

Workshop

Opstellingen

Je weet (onbewust) dat je familie en gezin van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop je zelf in het leven staat. Hoe je relaties aangaat (of juist niet) en hoe je omgaat met succes en tegenslag in je leven.

Belemmerende patronen zoals terugkerende levensvragen, relatieproblemen, je welkom voelen, geen contact ervaren met jouw essentie, enzovoort hebben vaak hun oorsprong in je gezin van herkomst. Wat heb je daar geleerd, wat waren de regels, de waarden en normen en onderliggende boodschappen (geschreven en ongeschreven)? Er zijn hiervan aspecten die je steunen, maar ook die je belemmeren om jouw eigen leven ten volle te leven. Veel van wat we onbewust meekrijgen in onze opvoeding heeft invloed op ons dagelijks leven van nu.

​Zoek je meer diepgang in je bestaan? Worstel je met levens-, relatie- en zingevingsvragen, waarop je een antwoord of op zijn minst wat duidelijkheid wilt? Een familieopstelling kan hier een goede stap in zijn, op weg naar helderheid, heling, inzicht of verwerking van gebeurtenissen uit het verleden die jou op dit moment remmen.

Wat kan een opstelling opleveren:

  • Helderheid en inzicht in de problematiek die speelt.
  • Verwerken van rouw of afronden van een rouwproces.
  • Meer rust en harmonie.
  • Bevredigender relaties.
  • Duidelijker je plaats kunnen innemen.
  • Meer liefde en succes.
  • Gevoel van een last bevrijd te zijn.
  • Nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen zien voor thema’s die in je dwars zitten.

Familieopstellingen zijn al ruim 30 jaar een veel gebruikte methodiek om persoonlijke groei en heling te stimuleren en te ondersteunen.

Familieopstelling is een vorm van alternatieve psychotherapie die in West-Europa geïntroduceerd is door Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken, trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een (therapeutische) sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de belangrijkste betrokkenen in dat vraagstuk, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft de representanten een plaats in het de ruimte ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een beeld van het systeem en helpende en remmende krachten.  Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer.

De methode wordt ook toegepast bij organisatievraagstuken, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatie-opstelling.

In een dag-workshop werken we met vragen of thema’s van deelnemers. We starten met een aantal oefeningen waarin iedereen kan ervaren wat en hoe familieopstellingen werken. Aansluitend kunnen 6  deelnemers zelf een vraag of thema inbrengen. De opstellingen worden door mij begeleid.

De oogst van een dag is niet afhankelijk van het wel of niet inbrengen van een vraag. De ervaring leert dat ook door het representeren in of aanwezig zijn bij een familieopstelling er veel inzicht en heling plaatst vindt. Veel representanten ervaren dat ze uitgenodigd worden op plekken waar ze zelf ook nog in te leren hebben.

Hoe werkt een opstelling?

Na een gesprek over jouw vraag of je thema bepalen met we welke mensen uit het systeem of een deel van het systeem er gewerkt kan en moet worden. Als vraag-inbrenger kies je op gevoel representanten voor mensen uit het systeem waar we mee werken. Je zet de representanten neer naar een innerlijk beeld. Van daaruit gaan we verder en ontvouwt zich de opstelling en zoeken we naar oplossingen, heling of ontwarring.

De workshop start om 09.30 uur en we ronden af om 17.00 uur. ‘s Middags hebben we een lunchpauze. Wij verzorgen de lunch.

De prijs voor deze dagworkshop is € 155,- inclusief koffie, thee, lunch en BTW.

Locatie:

Marsmanweg 1, 7739 PD Vinkenbuurt (gemeente Ommen)

De groepsomvang is maximaal 12 deelnemers.

Zelf een vraag inbrengen of representant?

Op een dag is er plek voor zes deelnemers om een vraag in te brengen. Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven of je een vraag in wilt brengen of dat je als representant mee doet.

Geef dat dan aan op het aanmeldingsformulier.

De ervaring leert dat ook door het representeren er veel inzicht en heling plaatsvindt bij representanten zelf. Veel representanten ervaren dat ze uitgenodigd worden op plekken waar ze zelf ook nog in te leren hebben. De oogst van een dag is dus niet afhankelijk van het wel of niet inbrengen van een eigen vraag.

In 1999 volgde ik mijn eerste opleiding in systemisch werken en in 2001 gaf ik mijn eerste eigen opstellingsdag.

Vanaf het begin was ik gefascineerd door de krachtige werking en de diepte van het werkt. In de eerste opstelling waar ik bij was ontstond een “veld” waar onzichtbare dingen zichtbaar en voelbaar werden. Ik volgde dat jaar een opleiding aan het Bert Hellinger Instituut. Al snel had ik mijn eerste eigen groepen waarin ik familieopstellingen begeleidde. Ik volgde verschillende aanvullende opleidingen en heb inmiddels vele honderden opstellingen begeleid.

Het traumawerk waar ik me de afgelopen tien jaren ook in heb verdiept en opleidingen in heb gevolgd, heeft het opstellingswerk voor mij een verdieping gegeven. Verwondingen die opgelopen worden in de vroege kindertijd zijn vaak ook een vorm van (ontwikkelings)trauma. Dit vraagt een specifieke en traumabewuste begeleiding waarbij je als vraagsteller niet overweldigd wordt, maar het proces stap voor stap kan doorvoelen. Dit vraagt vaak vertraging en tijd voor ontlading van oude spanning.

Dagtraining

De workshopdag is van 09.30 tot 17.00 uur.