De echo van je familie, hoe klinkt die in jou? Wat steunt je, wat niet meer? Wat wil jij achter je laten of heb je juist aan te kijken?

Workshop

Opstellingen

Je weet (onbewust) dat je familie en gezin van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop je zelf in het leven staat. Hoe je je nhet leven staat, relaties aangaat (of juist niet) en hoe je omgaat met succes en tegenslag in je leven.

Belemmerende patronen, terugkerende levensvragen, relatieproblemen, je welkom voelen, geen contact met jouw essentie etc. hebben vaak hun oorsprong in de familie van herkomst (gezin waarin je bent geboren en/of bent opgegroeid). Er zijn dingen die je steunen maar ook die je belemmeren jouw eigen leven te leven. Veel van wat we onbewust mee krijgen in ons gezin van herkomst heeft invloed op ons dagelijks leven.

​Zoek je diepgang in je bestaan? Worstel je met levens-, relatie- en zingevingsvragen, waarop je een antwoord of op zijn minst wat duidelijkheid wilt? Een familieopstelling kan hier een stap zijn op weg naar helderheid, heling, inzicht of verwerking van gebeurtenissen die jou op dit moment remmen om werkelijk je eigen leven ten volle te leven.

Wat kan een opstelling opleveren

  • Helderheid en inzicht in de problematiek die speelt
  • Verwerken van rouw, starten of afronden van een rouwproces
  • Meer rust en harmonie
  • Bevredigender relatie
  • Duidelijker je plaats kunnen innemen
  • Meer liefde en succes
  • Gevoel van een last bevrijd te zijn
  • Nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen zien voor thema’s die in je dwars zitten

I.v.m. Corona hebben we een aangepaste werkvorm gevonden. We werken in groepen van maximaal 6 deelnemers en maken gebruik van “vloerankers” en zetten onszelf (Marina en Peter) in als representanten. We denken dat we op deze manier recht kunnen doen aan de essentie van opstellen en het inzicht gevende en helende proces.

Systemen

Als mens zijn we onderdeel van vele systemen. Al van jongs af aan hebben we er mee te maken. Het familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen is het systeem waarin wij wij (op) groeien op en waarin we ons ontwikkelen (of overleven) in systemen met onze opvoeders.  Elk systeem geeft ons de (on)mogelijkheid om te groeien of niet. Zo heeft het systeem waar jij uit voortkomt ook zij eigen dynamiek waardoor er sommige groei mogelijkheden wel maar sommige ook niet waren.

Wie uit een ”gezond” systeem komt ervaart rust, stevigheid, stabiliteit en weet  hoe de  liefde kan stromen

Wetten

Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom en wetten die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

In onze systeemdynamieken van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologische niveau. Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties hun oorsprong vinden op dit systemisch niveau, zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend. Immers, waar de oorsprong van de vragen, problemen en belemmeringen liggen in het systemische krachtenveld van herkomst, blijft het gewenste psychologische effect ondanks de inspanningen om aan persoonlijke vraagstukken te werken uit.

Op systeemniveau zijn er overstijgende wetten die sterker zijn dan onze individuele psychologie. Die wetten sturen ons vaak op onbewust niveau en zijn de bron van wat ons ten diepste beweegt of waardoor we juist niet die beweging maken die we zouden willen. Wat beweegt jou ? welke wetten spelen in de onderstroom in de manier waarop jij jouw leven, relaties, werk of opvoeding van je kinderen doet?

Gezonde en ziekmakende systemen

Door de geschiedenis van een systeem of de ervaringen en handelingen van leden van een systeem kan een systeem een gezonde dynamiek ontwikkelen maar ook een ongezonde dynamiek. Wie zijn wieg vindt in een ongezond systeem, kan in de loop van zijn eigen ontwikkeling verstrikt raken en last hebben van de beperkingen, trauma’s  of zelfs aanzienlijke psychologische schade oplopen. Die schade kan zich uiten op veel verschillende thema’s uiten. Zoek je diepgang in je bestaan? Worstel je met levens-, relatie- en zingevingsvragen, waarop zij een antwoord of op zijn minst wat duidelijkheid wilt? Een familieopstelling kan hier een stap zijn op weg naar helderheid, heling, inzicht of verwerking van gebeurtenissen die jou op dit moment remmen om werkelijk je eigen leven ten volle te leven.

vragen zoals lot, leven, dood, rouw, schaamte, schuld, onschuld, zelfrechtvaardiging, eren, buigen, uitreiken, geven, nemen, afbakening, binding, verbinding, man, vrouw, seksualiteit, ziekte en gezondheid.

Transgenerationeel trauma

Wie zijn wieg treft bij een familiesysteem welk is betrokken geweest in oorlog (tweede wereld oorlog, politionele acties in indonesie, verzet), natuurgeweld of gewelds delicten kan te maken krijgen met over generaties door gegeven trauma’s. We noemen dit transgenerationele traum’s. Een moeder die haar kinderen verliest door  een bom kan dat rauma doorgeven aan haar later geboren dochter of zoon. Die dat op hun beurt bij zich dragen en ook doorgeven op hun kinderen. We spreken over derde en vierde generatie oorlogslagtoffers.

Voorbeeld van een opstelling

Op 14 jarige leeftijd scheiden haar ouders. Ze voelde paniek en angst. Dit zou niet gebeuren! Dat kon niet want dan had ze niemand, zo dacht ze. Ze heeft hard gewerkt om haar ouders weer bij elkaar te krijgen en met succes. Ze heeft een taak van haar ouders overgenomen. Die waren immers zelf verantwoordelijk voor hun relatie. Doordat haar moeder haar in vertrouwen nam in moeilijke tijden verliest ze haar plek als kind.

Tot op de dag van vandaag voelt ze zich enorm verantwoordelijk voor het welzijn van haar ouders (en andere mensen).  In een opstelling kan ze zich vrij maken van de ongezonde verstrikking en zich vrije maken. Zorgen voor ander kan ze doen vanuit een eigen vrije keuze. Ze staat tegen over representanten voor haar ouders. Ze realiseerd zich nu pas wat de dynamiek teweeg heeft gebracht. Tranen rollen over haar wangen, ze balt haar vuist en zegt “en ik dan!”. Na de golf van emoties ziet ze de beweging van toen en nu. In een ritueel, een soort ceremoni geeft ze haar ouders terug wat ze al die tijd ( de verantwoordliejkheid voor hun relatie) terug. Opgelucht haalt ze adem. Het begin van een diepe verandering is ingezet.

In een dag workshop starten we met een aantal oefeningen waarin iedereen kan ervaren wat en hoe familieopstellingen werken. Aansluitend kunnen 6 tot 8 deelnemers zelf werken aan een thema en een opstelling te doen. De opstelling word door mij begeleid.

Na een interview bepalen met we welke mensen uit het systeem of een deel van het systeem er gewerkt kanenmoet worden. Als je werkt kies je op gevoel representanten (andere deelnemers die stand-in staan voor vader, moeder, broer of zus). Je zet de representanten neer naar een innerlijk beeld. Vandaaruit gaan we verder en zoeken naar oplossingen, heling of ontwarring.

De workshop start op 10.00 uur en we ronden af om 17.00 uur. “s middags hebben we een lunch van ongeveer een uur.

Kosten voor een dag workshop zijn € 97,- euro. (inclusief lunch).

Zelf een vraag inbrengen of representant?

De ervaring leert dat ook door het representeren er veel inzicht en heling plaatst vind bij representanten zelf. Veel representanten ervaren dat ze uitgenodigd worden op plekken waar ze zelf ook nog in te leren hebben. De oogst van een dag is dus niet afhankelijk van het wel of niet inbrengen van een vraag.

Een cliënt, je leerling of wijzelf zijn geen los staande personen maar iedereen is gebonden en verbonden in meerdere systemen. Wil je meer begrijpen over die gebonden en verbondenheid dan geven familieopstellingen inzicht in de belangrijke mechanisme en dynamieken. In een driedaagse workshop leer je en ontdek je hoe je anders naar mensen kijkt als je hun systemische context betrekt in de ontmoeting.

Haal meer uit de tijd die je met je coachee hebt en ontdek hoe je kunt werken met de kracht van het systeem.

In deze training leer je de basis principes, veel voorkomende verstrikkingen en een aantal belangrijke rituelen die je direct kunt inzetten.

Je leert hoe je in een 1 op 1 situaties systemisch kunt werken.

Dagtraining

De workshop start om 10.00 uur en we ronden tussen 17.00 af. I.v.m Corona breng je zelf je lunch mee, wij zorgen wel voor een koffie, thee  en soep!