De echo van je familie, hoe klinkt die in jou? Wat steunt je, wat niet meer? Wat wil jij achter je laten of heb je juist aan te kijken?

 

Workshop

Opstellingen

Je weet (onbewust) dat je familie en gezin van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop je zelf in het leven staat. Hoe  je  relaties aangaat (of juist niet) en hoe je omgaat met succes en tegenslag in je leven.

Belemmerende patronen, terugkerende levensvragen, relatieproblemen, je welkom voelen, geen contact met jouw essentie enzovoort hebben vaak hun oorsprong in wat je geleerd hebt, wat de regels (geschreven en ongeschreven) waren in je gezin van herkomst (gezin waarin je bent geboren en/of bent opgegroeid). Er zijn aspecten die je steunen maar ook die je belemmeren jouw eigen leven ten volle te leven. Veel van wat we onbewust meekrijgen in onze opvoeding heeft invloed op ons dagelijks leven van nu.

​Zoek je mer diepgang in je bestaan? Worstel je met levens-, relatie- en zingevingsvragen, waarop je een antwoord of op zijn minst wat duidelijkheid wilt? Een familieopstelling kan hier een stap in zijn, op weg naar helderheid, heling, inzicht of verwerking van gebeurtenissen die jou op dit moment remmen om werkelijk je eigen leven ten volle te leven.

Wat kan een opstelling opleveren:

  • Helderheid en inzicht in de problematiek die speelt.
  • Verwerken van rouw, starten of afronden van een rouwproces.
  • Meer rust en harmonie.
  • Bevredigender relaties.
  • Duidelijker je plaats kunnen innemen.
  • Meer liefde en succes.
  • Gevoel van een last bevrijd te zijn.
  • Nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen zien voor thema’s die in je dwars zitten.

Familieopstellingen zijn al ruim 30 jaar een veel gebruikte methodiek om persoonlijke groei en heling te stimuleren en te ondersteunen. De methode is ontwikkeld door Bert Hellinger.

familieopstelling is een vorm van alternatieve psychotherapie die in West-Europa geïntroduceerd is door B.Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij  in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een (therapeutische) sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het de ruimte ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een beeld dat achterliggende aspecten van het vraagstuk.  Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer.

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatie opstelling

In een dag-workshop starten we met een aantal oefeningen waarin iedereen kan ervaren wat en hoe familieopstellingen werken. Aansluitend kunnen 6 tot 8 deelnemers zelf werken aan een thema inbrengen en een opstelling doen. De opstelling word door mij begeleid.

Hoe werkt een opstelling?

Na een gesprek over jouw vraag bepalen met we welke mensen uit het systeem of een deel van het systeem er gewerkt kan en moet worden. Als vraag-inbrenger kies je op gevoel representanten (andere deelnemers die stand-in staan voor vader, moeder, broer of zus). Je zet de representanten neer naar een innerlijk beeld. Van daaruit gaan we verder en  ontvouwt zich de opstelling en zoeken we naar oplossingen, heling of ontwarring.

De workshop start op 10.00 uur en we ronden af om 17.00 uur. “s middags hebben we een lunchpauze van een uur. Wij verzorgen de lunch.

Kosten voor een dag workshop zijn € 115,- euro. (inclusief koffie, thee en fruit).

Zelf een vraag inbrengen of representant?

De ervaring leert dat ook door het representeren er veel inzicht en heling plaatst vind bij representanten zelf. Veel representanten ervaren dat ze uitgenodigd worden op plekken waar ze zelf ook nog in te leren hebben. De oogst van een dag is dus niet afhankelijk van het wel of niet inbrengen van een vraag.

Ruim twintig jaar geleden volgde ik mijn eerste eigen opstelling. Ik was gefascineerd! Ik volgde dat jaar een opleiding aan het Bert Hellinger instituut. Al snel had ik mijn eerste eigen groepen die ik begeleide. Ik volgde verschillende andere opleidingen en heb vele honderden opstellingen begeleid. Het traumawerk waar ik me de afgelopen tien jaar ook meer en meer onderzoek naar doe heeft het opstellingswerk een verdieping gegeven.

In het werk ervaar ik telkens weer de enorme invloed van het nest waar in we geboren worden. Gelukkig zie ik ook hoe we kunnen helen en ontwarren zodat we een meer vervullend eigen leven kunnen hebben.

Dagtraining

De workshop start om 10.00 uur en we ronden tussen 17.00 af.  Wij zorgen voor  koffie, thee  en een lunch.

Fijn dat je op mijn site was, het lijkt er op dat je nu weg gaat. Voor je gaat, zou je mij willen helpen om deze site beter te maken door het beantwoorden één of van twee vragen?

Dank je wel,

Peter van Kempen