Wil je leven op een manier die voor jou prettig is? Doorbreek oude patronen en kies voor vrijheid. Een actief leven dat jou past!

Coaching

Individuele coaching en begeleiding

Ik zat behoorlijk vast in mijn oude (religieuze) overtuigingen. Ik heb veel respect ervaren voor mijn achtergrond en gelijktijdig wist je veel los te weken door mijn eigen denkvermogen aan te spreken. Ik kijk terug op een stevig en bijzonder traject.
Mieke

Wil je vrijer bewegen, zonder angst of paniek. Minder piekeren en weer lekker kunnen slapen?  Soms lopen we vast. Dat kan zowel op het werk zijn als in ons privéleven. Wil jij patronen doorbreken en weer met energie verder?

Bij persoonlijke coaching en begeleiding ga je een proces  van groei, leren en verandering aan. Je doet dit omdat je een verandering wilt of omdat je inzicht wilt verwerven. Direct CONTACT

 

Wat wil jij ontwikkelen in jezelf? Hoe wil jij groeien?

 

Coaching is een leer- en groeiproces en bestaat meestal uit 6 tot 8 sessies over een periode van twee tot vier maanden. Het kan gaan over privé, werk, relaties of zingeving waarbij je de wens hebt om te veranderen en waarbij het mogelijk is om inzichten om te zetten naar nieuw dagelijks handelen. Het is een vorm van individueel leren waar bij je als gecoachte je eigen inzichten verwerft, aangevuld met de kennis van mij als begeleider,

Soms zijn er dieper liggende oorzaken die je belemmeren en heeft het niet direct te maken met aanleren van nieuwe vaardigheden maar meer met het begrijpen, verwerken, rouwen over of helen van gebeurtenissen uit een eerdere periode in je leven en dan is counseling of therapie een meer passende vorm van begeleiding.  Als dat nodig is dan passen we dat in.

Na een telefonische verkenning maken we een afspraak voor een verdiepende kennismaking. Als je beslist om verder te gaan dan stuur ik je een intake-formulier toe en maken we afspraken over het te volgen traject.

Ik heb een eigen praktijk in Vinkenbuurt. Het is ongeveer twintig minuten rijden van Zwolle.

Adres:

Marsmanweg 1

7739PD Vinkenbuurt

Mijn tarieven zijn:

  • sessie van 1 uur is €97,-
  • sessie van anderhalf uur is €145,50

Vanaf januari 2020 zijn de tarieven:

  • sessie van 1 uur is €114,95 ,-
  • sessie van anderhalf uur is 172,50

Vergoeding door verzekeraars of werkgever:

Ik heb geen contracten met verzekeraars en over het algemeen zijn werkgevers bereid geheel of gedeeltelijk bij te dragen in de kosten. Afhankelijk van je fiscale situatie zijn de kosten wel fiscaal aftrekbaar. Je kunt dan 30 tot 50 % terug krijgen via de inkomsten belasting. Voor meer informatie kun je terecht bij de belastingdienst.

 

 

Bij lichaamsgericht werken wordt uitgegaan van een holistische benadering. Dat betekent dat het lichaam de gehele persoon (en zijn geschiedenis) symboliseert, waarbij lichaam en geest één geheel vormen. Juist in deze tijd, waarin de maatschappij veel van ons cognitieve vermogen vraagt, is het belangrijk om oog te houden voor ons lichaam. We leren al vroeg om het lichaam en daarmee het voelen af te splitsten. Bij lichaamsgericht werken zoeken we weer naar integratie. We zijn geneigd ons te focussen op dat wat ons verstand ons vertelt, maar vergeten vaak ons lichaam. Juist in ons lichaam slaan we belangrijke informatie op over de positieve en negatieve ervaringen in het verleden. Deze ervaringen hebben invloed op ons brein en de manier waarop we op impulsen van de buitenwereld reageren.

Door je bewust te worden van je eigen lichamelijke reacties, sensaties en de gevoelens die daarbij horen, kun je het lichaamsbewustzijn vergroten en je identiteitsgevoel en autonomie versterken. Lichaamsgerichte therapie en coaching draagt bij aan het vergaren van nieuwe inzichten en ervaringen waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het kan een goed alternatief zijn voor de reguliere individuele gesprekken die vooral cognitief gericht zijn.

Samen met de lichaamsgerichte coach/therapeut kun je werken aan het loslaten van oude patronen en tegelijkertijd leren om ervaringen uit het verleden een plek te geven, los te laten en te ontladen. Ook wordt gekeken naar verborgen eigenschappen en kwaliteiten, zodat deze meer op de voorgrond kunnen komen

Fijn dat je op mijn site was, het lijkt er op dat je nu weg gaat. Voor je gaat, zou je mij willen helpen om deze site beter te maken door het beantwoorden één of van twee vragen?

Dank je wel,

Peter van Kempen