Het goede gesprek is een moment om je eigen gedachte eens te toetsen, te verdiepen en te versterken. Het is het verbreden van je horizon, het bevragen en onderzoeken van je eigen “waarheden” om echt verder te komen.

Een goed gesprek

De goede gesprekken leveren altijd weer energie en nieuwe perspectieven op. Ik kom tot een diepere kern in mijzelf, krijg meer helderheid in mijn beweegreden en keuzes.
Rinke, bedrijfsarts

Voortdurend in gesprek zijn over je (levens)richting, je talent, je eigen handelen, jouw bijdrage of over resultaten. Goede gesprekken zijn positief, verdiepend, stimulerend, constructief, concreet en open. Het goede gesprek voer je met iemand die vanuit verschillende perspectieven kijkt, je scherpt en confronteert.het goede gesprek is eenverrijking voor je leven. Vaak is het beter om een goede vraag te hebben dan een antwoord te geven!

“Wie een tijd in de vraag leeft, leeft op een dag in het antwoord.”

                                                       (bron onbekend)

 

Een goed gesprek levert goede vragen op om over na te denken en geeft een verbreding van je horizon. het levert vragen op die verdiepen en je eigen gedachte uitdagen.

Veelal voeren deelnemers vijf tot zeven gesprekken.

Het goede gesprek is er voor mensen die hun geest aan willen scherpen, kritisch durven te zijn op hun eigen denken en handelen. Mensen die het lef hebben hun eigen overtuigingen ter discussie te stellen.

  • Management
  • HRM
  • Schoolleiders
  • Artsen (bedrijfs artsen)
  • Trainers
  • Coaches
  • Opvoeders
  • Ondernemers

De kosten  voor een een enkelgesprek  zijn € 165,- een serie van vijf gesprekken kost € 750,-

Prijzen zijn exclusief BTW.

 

 

Een inspirerende gedachte die ten grondslag ligt aan het goede gesprek.