We zijn als mens geen geïsoleerd wezen. Alles wat we doen en geleerd hebben, doen en leren we in de context van systemen. Systemisch kijken en werken geeft een ander perspectief

 

10 daagse leergang systemisch werken

download brochure: leergang systemischwerk brochure 2023

Training

Leergang systemisch werken

Het opstellen of ook wel systemisch werk heeft de afgelopen jaren een duidelijke plek verworven in persoonlijke ontwikkeling, therapie en coaching. Ook in organisaties is de vraag steeds groter geworden naar systemische inzichten. 

Voor wie is deze Leergang?

Deze leergang is passend voor mensen die werken met en geintresseerd zijn in mensen in levende en dynamische systemen. Mensen die:

 • aan hun eigen ontwikkeling willen werken.
 • systemisch werk in beroep willen integreren zoals:
  • therapeuten,
  • coaches,
  • artsen,
  • leerkrachten,
  • docenten,
  • maatschappelijk werkers,
  • HRM-managers en
  • leidinggevenden.

Wat levert deze leergang op

 • Je kunt met clienten (of medewerkers) een systemische opstelling doen. Dit kan met een groep representanten, maar ook in een één op één situatie.
 • Deze leergang brengt een diep inzicht in de werking, functioneren en disfunctioneren van het gezinssysteem zoals gezinnen, verenigingen, onderwijs en organisaties.
 • Je krijgt inzicht in systemen en trauma
 • Je krijgt meer inzicht in jezelf en het familiesysteem waar je uit voort komt en hoe jouw de ystemische waarden, wetten en normen uit jouw gezin van herkomst doorwerken in het dagelijs leven.
 • Je gaat het gedrag van mensen zien in een bredere context en dat dat gedrag nooit van één variable afhankelijk is.
 • Je leert je oordelen te herkennen en naast je neer te leggen of los te laten, zo dat je zonder oordeel met iemand kunt werken.
 • Je wordt je meer bewust van je lichaam, zodat je jouw lichaam nog meer kunt gebruiken als instrument in je begeleiding.
 • Je leert een traumasensitive houding te ontwikkelen.
 • Je leert het basisbeginsel van de polyvagaal theorie, de theorie over innerlijke veiligheid.

De leergang richt zich op mensen die meer inzicht willen in de werking van familiesystemen en de opvoed daarvan op ons dagelijks (werk) leven.

Opstellingen maken zichtbaar wat met taal en gesprekken niet gezien wordt. Het werkt voorbij het denken, redeneren en komt direct op een dieperliggende laag in ons brein.  De kracht zit in de eenvoud, maar het opstellen is niet uit een boek te leren. Alleen in ervaringsleren, actief zelfonderzoek en oefening kun je je het vak van opsteller eigen maken. Dit is wat je in deze leergang kunt leren. Wil jij je dit ambacht eigen maken? Ben je bereid om dit proces met jezelf aan te gaan? Dan past deze leergang.

Het werken met (familie)systemen en het opstellen daarvan vraagt meer dan alleen theoretische kennis. De innerlijke houding van de opsteller, zoals oordeelvrij zijn (of ze herkennen en naast je neerleggen), lichaamsbewustzijn en traumasensitiviteit, zijn fundamenteel voor een succesvolle en zorgvuldige begeleiding. Dit vraagt van een opsteller eigen draagkracht, bereidheid tot reflectie en innerlijke groei.

Wie werkt met familiesystemen en opstellingen, werkt met disfunctionele aspecten van families en met verschillende soorten trauma. Het is daarom van belang dat je je als begeleider bewust bent dat je vaak met vroeg kinderlijk trauma werkt waarbij co-regulatie een belangrijk onderdeel is van het werk. Opstellers leren kijken naar de plekken waar kracht en heling te vinden zijn en zijn in staat hun inhoud van de leergang te ondersteunen in het helen van verwondingen.

Blok 1:

In dit blok leer je werken met een genogram en hoe je systemische gesprekken voert. Je onderzoekt en oefent met de belangrijke aspecten van de innerlijke houding die een opsteller nodig heeft. Je leert diep luisteren en luisteren naar wat er niet verteld wordt. We verdiepen ons in vragen als; wie horen er bij een systeem, welke basiswetten gelden voor gezonde systemen. In het eerste blok doen we ook onze eerste opstellingen waarin we oefenen en leren over fenomenologisch kijken.

Blok 2:

In het tweede blok verdiepen we de achtergrond van het opstellingswerk. Hoe creeer je de juiste condities (een veld) voor een opstelling? We onderzoeken de niveaus waarop je als opsteller werkt en doen een eerste stap in traumasensitiviteit. We ontdekken, oefenen,  begeleiden en werken met de verschillende vaardigheden die je als begeleider nodig hebt.

Blok 3

In dit blok gaan we speciaal in op ordeningsprincipes, in- en uitsluiting, de magische taak, plek, plekbesef en de gevolgen van verstoringen. Je gaat er mee experimenteren en oefenen Ervaringsleren aan de hand van je eigen systeem en als begeleider maken dat je een diep begrip ontwikkelt over deze thema’s en je leert helende zinnen gebruiken.

Blok 4

Aan de hand van verschillende dynamieken ga je verder oefenen en experimenteren in het begeleiden van (onderdelen) van opstellingen. Je ontwikkelt jouw eigen leiderschap en stijl ten dienste van je client. Je krijgt inzicht in veel voorkomende disfunktionele dynamieken en hoe je oplossingsrichtingen kunt vinden. Je leert helende en herstellende zinnen. We oefenen met rituelen die in opstelingen gebruikt worden.

Blok 5:

In de eerste dag van dit blok staan we stil en werken we met rouw, verlate rouw en hoe je in opstellingen hiermee kunt werken.  De tweede dag van het vijfde blok gaan we in op contact en afscheid aan de hand van de contactcirkel. We kijken hoe je deze systemisch inzet . Daarnaast krijgt elke deelenemer tijd en ruimte om een eigen reisverslag te delen met de anderen. Je laat zien welke inzichten je hebt verworven en hoe systmisch werken jou kan ondersteunen.

Het meedoen aan familieopstellingen bij Peter is een life-changer geweest. Ik ben anders naar mijzelf , relaties en anderen gaan kijken. Ervaar veel meer rust en heb meer begrip voor mijn partner. Ik kan vooral ook zelf goed aangeven wat ik nodig heb. Carolien

De investering in deze training is:

Particulier : € 2350,- inclusief BTW ,materialen en lunches.

Organisatie: € 2350,- exclusief BTW ,materialen en lunches

 

Peter is vrijgevestigd coach, trainer en therapeut en heeft zich de afgelopen twintig jaar gespecialiseerd in een lichaamsgerichte benadering van psychische en lichamelijke klachten.

In 2002 volgde hij zijn eerste opleiding over opstellingen bij het Bert Hellinger Instituut. Later volgde hij verschillende andere opleidingen bij Phoenix en Daan van Kampenhout.  Peter geeft les en is kern-docent aan lichaamsgerichte coachopleidingen en traumatherapieopleidingen aan het Atma-instituut in Amersfoort en geeft hier de vakken Systemisch werken, embodymend, hechting en is mentor van een aantal groepen.

Vanaf 2014 is Peter zich verder gaan specialiseren in lichaamsgerichte trauma verwerking. Deze achtergrond gebruikt hij om een nog diepere laag te werken in het systemisch werk.

Eén keer in de maand begeleid Peter een workshopdag familieopstellingen, daarnaast gebruikt hij de familieopstellingen in het werken met clienten.

 

In het werk en dagelijks leven staat voor Peter voorop dat mensen hun eigen pad en kracht mogen ontdekken en inzetten in de wereld. Dat mensen mogen loskomen van de vele impliciete (opvoed)regels die we meekrijgen en de sociale verwachtingen die meestal een onbewuste onderstroom hebben in alles wat we doen.

 

Wie zijn eigen onderstroom leert kennen, kan bouwen aan een eigen basis, een  eigen fundament.

 

Peter heeft diverse opleidingen gevolgd die gericht zijn op het werken met mensen. In deze opleidingen komt altijd ook het eigen ontwikkelingstraject aan bod, waardoor Peter veel zicht heeft op eigen thema’s , eigen achtergrond en hierin veel heeft doorworsteld. Maakt hem een goede trainer/coach.

 

1 maal per maand begeleid ik een dagworkshop. je kunt hieraan meedoen. Daarnaast is er altijd een mogelijkheid voor een individueel gesprek. Twijfel je, neem dan contact op met Peter Van Kempen. telefoon: 06 24500375

Elke dag is van 10.00 tot 17.00 uur.

Data:
Blok 1: 13 en 14 maart 2024
Blok 2: 3 en 4 april 2024
Blok3: 15 en 16 mei 2024
Blok4: 5 en 6 juni 2024
Blok 5: 3 en 4 juli 2024

De training geven we  in Hilversum. bij de Koningin

 

Adres: Koninginneweg 93, 1211 AN Hilversum

Dagtraining

Alle data  vind je hierboven onder DATA
Dagen zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.