Een representant is iemand uit de groep die een familielid representeert. Hij of zij neemt de plek van een betreffend familielid tijdelijk. Het zijn dus deelnemers uit de groep die beschikbaar zijn jouw familieopstelling mogelijk te maken.