Hoe klinkt de echo van je familie in jou door?  Hoe klinkt die door in je werk en bij je cliënten?

 

Opstellingen

Je weet als coach, therapeut dat familie en het gezin van herkomst grote invloed hebben op de manier waarop mensen in het leven staan. Hoe ze relaties aangaan (of juist niet) en hoe ze omgaat met succes en tegenslag in het leven.

Belemmerende patronen zoals terugkerende levensvragen, relatieproblemen, je welkom voelen, geen contact ervaren met je essentie, enzovoort hebben vaak hun oorsprong in je gezin van herkomst. Wat heb je daar geleerd, wat waren de regels, de waarden en normen en onderliggende boodschappen (geschreven en ongeschreven)? Er zijn hiervan aspecten die je steunen, maar ook die je belemmeren om jouw eigen leven ten volle te leven. Veel van wat we onbewust meekrijgen in onze opvoeding heeft invloed op ons dagelijks leven van nu.

Jij werkt als coach of therapeut dagelijks met uitingen van wat mensen leren in hun familiesysteem en hoe ze ontwikkelde patronen zijn vastgelopen. Maar ook voor jou zelf kun je nieuwsgierig zijn hoe jouw systeem doorspeelt in de manier waarop je naar client kijkt, welke dynamieken makkelijker en minder makkelijk zijn.

​Zoek je meer diepgang in je werk met mensen, wil je je tools uitbreiden met systemische interventies? Doe dan mee aan een special voor coaches en therapeuten.

In deze dagen kun je supervisie opstellingen doen maar ook eigen thema’s in brengen die je in je praktijk tegen komt.

Wat kan een opstelling opleveren:

  • Helderheid en inzicht in de problematiek die speelt.
  • Meer rust en harmonie.
  • Duidelijker je plaats kunnen innemen.
  • Gevoel van een last bevrijd te zijn.
  • Nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen zien voor thema’s die in je dwars zitten.

Wil je een persoonlijke vraag inbrengen vanuit je persoonlijkegroei kom dan naar een reguliere dag. De data staan onder de pagina vermeld.

 

Familieopstellingen zijn al ruim 30 jaar een veel gebruikte methodiek om persoonlijke groei en heling te stimuleren en te ondersteunen.

Familieopstelling is een vorm van alternatieve psychotherapie die in West-Europa geïntroduceerd is door Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken, trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een (therapeutische) sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de belangrijkste betrokkenen in dat vraagstuk, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft de representanten een plaats in het de ruimte ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een beeld van het systeem en helpende en remmende krachten.  Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer.

De methode wordt ook toegepast bij organisatievraagstuken, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatie-opstelling.

In een dag-workshop werken we met vragen of thema’s van deelnemers. We starten met een aantal oefeningen waarin iedereen kan ervaren wat en hoe familieopstellingen werken. Aansluitend kunnen 6 tot 8 deelnemers zelf een vraag of thema inbrengen. De opstellingen worden door mij begeleid.

De oogst van een dag is niet afhankelijk van het wel of niet inbrengen van een vraag. De ervaring leert dat ook door het representeren in of aanwezig zijn bij een familieopstelling er veel inzicht en heling plaatst vindt. Veel representanten ervaren dat ze uitgenodigd worden op plekken waar ze zelf ook nog in te leren hebben.

Hoe werkt een opstelling?

Na een gesprek over jouw vraag of je thema bepalen met we welke mensen uit het systeem of een deel van het systeem er gewerkt kan en moet worden. Als vraag-inbrenger kies je op gevoel representanten voor mensen uit het systeem waar we mee werken. Je zet de representanten neer naar een innerlijk beeld. Van daaruit gaan we verder en ontvouwt zich de opstelling en zoeken we naar oplossingen, heling of ontwarring.

De workshop start om 10.00 uur en we ronden af om 17.00 uur. ‘s Middags hebben we een lunchpauze. Wij verzorgen de lunch.

De prijs voor deze dagworkshop is € 139,- inclusief koffie, thee, lunch en BTW.

Locatie:

Marsmanweg 1, 7739 PD Vinkenbuurt (gemeente Ommen)

Zelf een vraag inbrengen of representant?

De groepsomvang is maximaal 11 deelnemers. Op een workshopdag doen we 6 tot 8 opstellingen. De ervaring leert dat ook door het representeren er veel inzicht en heling plaatsvindt bij representanten zelf. Veel representanten ervaren dat ze uitgenodigd worden op plekken waar ze zelf ook nog in te leren hebben. De oogst van een dag is dus niet afhankelijk van het wel of niet inbrengen van een vraag.

Ruim twintig jaar geleden volgde ik mijn eerste eigen opstellingsdag. Ik was gefascineerd door de krachtige werking en hoe diep het werkt. In de opstelling ontstond een “veld” waar onzichtbare dingen zichtbaar en voelbaar werden. Ik volgde dat jaar een opleiding aan het Bert Hellinger Instituut. Al snel had ik mijn eerste eigen groepen waarin ik familieopstellingen begeleidde. Ik volgde verschillende aanvullende opleidingen en heb inmiddels vele honderden opstellingen begeleid.

Het traumawerk waar ik me de afgelopen tien jaren ook in heb verdiept en opleidingen in heb gevolgd, heeft het opstellingswerk voor mij een verdieping gegeven. Verwondingen die opgelopen worden in de vroege kindertijd zijn vaak ook een vorm van (ontwikkelings)trauma. Dit vraagt een specifieke en traumabewuste begeleiding waarbij je als vraagsteller niet overweldigd wordt, maar het proces stap voor stap kan doorvoelen. Dit vraagt vaak vertraging en tijd voor ontlading van oude spanning.

Dagtraining

De workshopdag is van 10.00 tot 17.00 uur.

De workshop op 28 januari is een -special- voor coaches en therapeuten (en andere professionals) die willen verkennen hoe het systemisch perspectief  kan helpen in de begeleiding van mensen. De andere dagen zijn gericht op persoonlijke groei.