TRE is een methode die je zelf in het dagelijks leven kunt inzetten. Belangrijk hierbij is dat je de methode goed aangeleerd krijgt én je je vertrouwd voelt met het mechanisme. Met het mechanisme bedoel ik de lichamelijke trillingsreactie van het ontladen en loslaten van spanning. De meest mensen kunnen dit na 5 tot 8 sessie. Soms komen mensen na een paar maanden nog eens terug om te verdiepen. Mensen die weten dat ze trauma hebben advieseer ik meestal om TRE  langer onder begeleiding te doen.