Verbinding is het moment waarop we ervaren gezien, gehoord en gewaardeerd te wordt zonder enig oordeel en we kracht en voeding ontlenen aan de relatie.

 

Verbindend Communiceren

Conflicten (en daarmee slechte samenwerking, onnodige kosten en ziekteverzuim) ontstaan voor 85 % doordat mensen zich niet gehoord ervaren. Het is dus belangrijk om een manier van communiceren te hebben waarin mensen werkelijk merken dat ze gehoord en gezien zijn en waarbij jij jouw boodschap kunt overbrengen. Pas dan kunnen mensen zich werkelijk met elkaar, de waarden, doelen en besluiten verbinden.

Verbindende communicatie biedt  mensen concrete handvatten om elkaar te verstaan. Het is een manier van denken en taal gebruiken zonder schuld en verwijten en waar we onze aandacht richten op wat werkelijk belangrijk is voor ons en van daaruit, in afstemming met de ander, onze acties vorm te geven.

Het leert je hoe je (onbewuste) reacties zoals strijd, vechten of terugtrekken (van jezelf of de ander) om kunt zetten naar een open, verbindende en effectieve manier van samenzijn waarbij je recht doet aan de gevoelens en behoeften van alle betrokkenen en dus oog hebt voor wat jijzelf en de ander(en) nodig hebben.

Wat zijn de drijvende krachten onder mijn gedrag en hoe communiceer ik daar over zodat ik ook gehoord word.  Deelnemers leren hoe ze (onbewuste) reacties zoals strijd, vechten of terugtrekken (van jezelf of de ander) om kunt zetten naar een open, verbindende en effectieve manier van samenwerking.

Aan de hand van veel praktische oefeningen, heldere uitleg over de theorie, achtergrond en herkenbare voorbeelden leer je de toepassing van het communicatieproces waarin je jezelf helder leert uitdrukken over je behoeften. Je ontdekt wat de drijvende krachten zijn onder je gedrag en je communicatie. De training is gericht op het aanleren van vaardigheden en bewustzijn te ontwikkelen over de (steunende en frustrerende) mechanismen die spelen in communicatie tussen mensen. Dit bewustzijn geeft je mogelijkheden tot keuze en verandering.

Wat ik ontdekt heb, is dat ik zelf onduidelijk was in mijn communicatie. Ik gaf de “schuld” meestal aan anderen. Ik  heb een manier geleerd om mijzelf helder uit te drukken in wat ik wil en kan zelf verantwoordelijkheid nemen en invloed hebben als er iets niet loopt zoals ik zou willen.” Frans

Deze training is live-chanching geweest. Ik ben anders naar mijzelf , relaties en anderen gaan kijken. Ervaar veel meer rust en heb meer begrip voor mijn partner. Ik kan vooral ook zelf goed aangeven wat ik nodig heb zonder hem verwijten te maken waardoor hij ook kan horen wat zo belangrijk voor mij is. Carolien

De basistraining Verbindend Communiceren duurt twee dagen. Dit kan in de vorm van:

  • vier dagdelen (vier weken) of
  • een blok van twee dagen of
  • twee keer 1 dag, week op week.

 

Trainer: Peter van Kempen

Voor organisaties maak ik ook maatwerk. Afhankelijk van de vraag stel ik een training samen. Thema’s waar je aan kunt dennenzijn:

  • omgaan met klachten (telefonisch of mail)
  • feedback als groeimiddel
  • omgaan met weerstand
  • empathie-trainingen

Neem gerust contact op met Peter van Kempen, 0624500375

Een alternatief voor een interne training is deelnemen aan een basistraining waar je je als individu voor kunt inschrijven.

Kijk op de kalender voor de mogelijkheden.

Dagtraining

Verbindende Communicatie Openinschrijvingen

de open inschrijvingstrainingen zijn twee aan-één gesloten dagen. De hierboven genoemde data zijn de start data. De dagtrainingen starten om 09.30 uur en eindigen elke dag om 16.30 uur.

Avondtraining